Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2023

Cày 91 thẻ siêu/tuần trong RoE

 Chia sẻ về cách  cày 81 thẻ cam / 1 tuần: - yêu cầu:  C25,  đã max zone,  đang ở state mạnh có thể thắng  những ngày muốn  thắng ở tuần 1  Và 7/7 ngày CoP các tuần sau đó. Đã mở vip shop. Đối với Vip 1 chỉ cần mua hết các buff cột privilege, và đủ kim cương mua hết các vật phẩm trong cột item ( khoảng 3-4 ngày ) là lên Vip 2.  - Giá vip point:12.5k gems /50k vip point.  - Vip 2: Thứ 2 được mua 10 thẻ cam. Giá:50k vippoint/ 1 thẻ. 10 thẻ cần 500k vip point = 125k kim cương. (1) 👉Thứ 3-4-6-7-Cn: mua 4 thẻ / ngày. X50 k = 200k vip point=50k kc. Tổng 5 ngày cần 250 k Kc. (2) 👉Thứ 5: mua 10 thẻ giá 40k VP / 1 thẻ .  4 thẻ giá 50k VP/1  = 600kV = 150k KC (3) - như vậy: tổng thiệt hại kc để mua hết  44 thẻ trong vip shop trong 1 tuần là: 1+2+3 =  525 k kc/ 1 tuần. 🤪. 👉 acc max zone: 2 thẻ/ ngày x7 = 14 thẻ.  State thắng  CoP x3 = 18 thẻ. Chủ nhật thắng coz được 5 thẻ.  😁😁Vậy tổng ta có 81 thẻ cam / 1 tuần. 😁 😔Cách cày tiêu 525k GEM/ tuần: 🤔- Làm full 9 box CoP mỗi ngày. 🤔- kết hợp