Chuyển đến nội dung chính

Tips for RoC3 around reset and the next tiling day (Mẹo chơi RoC3 ) vào những ngày không chiến

A few tips around reset and the next tiling day. 

Tip 1. Before reset let go all your tiles and retake them back. Why? You will lose only 10-20 minutes of resources but will get a lot of honors points by retaking the same tiles or higher. 

tip 2. If you are going to speed up healing wait until the first hour which is “any speed up” and get chest for it. 

Tip 3. Train Footmen! So far we haven’t get “hit” in battle so we need so much troops in the next 7 days! 

---------------

Một vài mẹo xung quanh việc đặt lại và ngày lát tiếp theo. 

Mẹo 1. Trước khi đặt lại, hãy loại bỏ tất cả các ô của bạn và thực hiện lại chúng. Tại sao? Bạn sẽ chỉ mất 10 - 20 phút tài nguyên nhưng sẽ nhận được rất nhiều điểm danh dự bằng cách chiếm lại các ô giống nhau hoặc cao hơn. mẹo 

Mẹo 2. Nếu bạn muốn tăng tốc độ chữa bệnh, hãy đợi cho đến giờ đầu tiên "bất kỳ tốc độ nào" và lấy rương cho nó. 

Mẹo 3. Huấn luyện lính bộ! 

Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa bị "đánh" trong trận chiến, vì vậy chúng tôi cần rất nhiều quân trong 7 ngày tới! Cảm ơn bạn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gift code cho Rise of Emprises

Cập nhật ngày 10/5 Code: roe259 -----------------------  Cập nhật ngày 24/2 Code:  woo109 Vào https://tlbe.im30.net/giftcode/ để nhập bạn nào chưa biết cách lấy ID của mình có thể comment để mình chỉ chi tiết hơn

Nâng kỹ năng cho RoC và eden trong Rise Of Emprise

Bắt đầu với mùa giải mới Eden hoặc RoC bằng việc quan tâm đến nâng kỹ năng xây dựng màu xanh của bạn       1, Chuẩn bị Một tuần trước khi bắt đầu mùa giải, bạn nên đặt lại chuyên môn của mình để mở khóa các công trình: Pháo đài Tấn công và Kiên cố 2 – 4. Việc này chỉ cần thực hiện một lần và các công trình này sẽ vẫn được mở khóa trong phần còn lại của mùa giải. Yêu cầu 24 điểm chuyên môn trong cây màu xanh thẳng xuống. Điều này sẽ tăng lên, tất cả các tòa nhà ở LV 20, bằng 400% tấn công của quân đội khi chiến đấu trong tự nhiên, 20% tấn công của quân đội, 400% phòng thủ của quân đội khi chiến đấu trong tự nhiên và 20% phòng thủ của quân đội. chỉ cần mở khóa đủ các tòa nhà xong bạn có thể reset điểm lại để vào bước tiếp theo 2. Tập trung vào đầu mùa giải Trong vài tuần đầu tiên của Eden, mọi người nên tập trung vào việc nâng các trại lính càng nhanh càng tốt. Thông số kỹ thuật màu xanh ngay bên dưới , để tăng tốc độ hồi phục cho binh lính bị thương, giúp bạn lấy ô cấp cao nhanh chóng.